სიახლეები

ვიდეო

 

სკოლა - ლიცეუმის აქტივობების ვიდეო მასალა:

·                     საახალწლოკარნავალი 23.12.2015

·                     "კუკარაჩა" ნოდარდუმბაძე

·                     "ფუფალა"

·                     ცეკვაქართული

·                     ამონარიდინაწარმოებიდან "მებებიაილიკოდაილარიონი"

·                     "თაგვებისქვეყანა"

·                     "ნუგააღვიძებ" ნოდარდუმბაძე

·                     ამონარიდიმოთხრობიდან "კაციაადმიანი?"

·                     სკოლა-ლიცეუმისმოსწავლეებისადაპედაგოგებისთვითშემოქმედება.

·                     ფლეშმობი

·                     2012-1013 სასწავლოწლისდასკვნითიღონისძიება

·                     2012-1013 სასწავლოწლისდასკვნითიღონისძიება

·                     2012-1013 სასწავლოწლისდასკვნითიღონისძიება

·                     2012-1013 სასწავლოწლისდასკვნითიღონისძიება

·                     2012-1013 სასწავლოწლისდასკვნითიღონისძიება

·                     წმ.გიორგისსახელობისსკოლა-ლიცეუმისკურთხევა

·                     ნიგერიისდელეგაციაწმინდაგიორგისსახელობისსკოლა-ლიცეუმში

·                     საქართველოსდამოუკიდებლობისდღე (ნაწილი II)

·                     საქართველოსდამოუკიდებლობისდღე. (ნაწილი I)

·                     "ჩირიკიდაჩიკოტელა"გიორგილეონიძე

·                     "ჩორეხი" გიორგილეონიძე

·                     "ციციკორე" გიორგილეონიძე

·                     "თაღრია" გიორგილეონიძე

·                     გიორგილეონიძე

·                     "ფაციკო"

·                     "იგავიერთისსამოთხისქვეყნისა"

·                     მეუფეთადეოზისშემოქმედებითისაღამო.

·                     ამონარიდინოდარდუმბაძისშემოქმედებიდან.

·                     "ჰელადოს"

·                     "ნარკომანია, დაავადებათუდანაშაული"

·                     თამილაკეკოშვილი-გულშემატკივართასაბჭოსთავმჯდომარე

·                     სკოლალიცეუმისნათლია, მიტროპოლიტითადეოზი.

·                     მარინასრესელი

·                     მაგულიგარდაფხაძე

·                     ჟურნალ "" რედაქტორიდოდოწივწივაძე.

·                     პოეტივანოჩხიკვაძე

·                     ივანეჯავახიშვილისსახელობისუნივერსიტეტისპროფესორი - ინესა   

·                      მერაბიშვილი

·                     "მევხედავმზეს"(მესამენაწილი)

·                     "მევხედავმზეს"(ნაწილიმეორე)

·                     "მევხედავმზეს"(ნაწილიპირველი)

 

ნორმატიული აქტები

სკოლის სიმბოლიკა

 ქალაქ გორის წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის ლოგო:

ჩვენი დროშა:

 

სკოლის სლოგანი:

 

                       

 

 სკოლის ჰიმნი:

ტექსტის ავტორი: ვანო ჩხიკვაძე

კომპოზიტორი: მაყვალა ხორბალაძე

 

          

 

შინაგანაწესი

 

დამტკიცებულია გორის შპს წმინდა

გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის

დირექტორის მანანა ჩუხრუკიძის მიერ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წესდება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სასკოლო სასწავლო გეგმა

 

 

 

 

 

 

იხილეთ დანართი Ν°4

 

 

იხილეთ დანართი Ν°1

 

იხილეთ დანართი Ν°2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იხილეთ დანართი Ν°3

 

 

 

 

 

 

სასწავლო პროცესი

სასწავლო კალენდარი

 

 

დღის განრიგი

                                         წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა–ლიცეუმის დღის განრიგი

                                                             2015-2016 სასწავლო წელი

 

 

სასკოლო საათობრივი ბადე